Liefdevolle begeleiding bij afscheid en uitvaart 015-2853183 info@lunaliefdevolafscheid.nl

Begraven of cremeren... of is nog meer mogelijk?

Over duurzame alternatieven: resomeren en composteren

Wat is toegestaan in Nederland?

Afgelopen week was in het nieuws dat D66 pleit voor duurzame alternatieven voor begraven of cremeren. Het ging hierbij steeds over ‘resomeren’ en ‘composteren’. Wat betekent dat eigenlijk? Voordat ik je uitleg geef over deze alternatieve groene vormen, praat ik je eerst bij over wat nu al wel is toegestaan volgens de Nederlandse wet. Begraven en cremeren, dat kennen we. Maar er zijn nog twee andere vormen toegestaan: ontleden en overboord zetten.

Ontleden

Met ontleden wordt het ‘ter beschikking stellen aan de wetenschap’ bedoeld. Je dient hiermee de wetenschap en helpt bijvoorbeeld studenten geneeskunde om ervaring op te doen. Best wat mensen hebben voor deze manier gekozen. Ik heb dan ook begrepen dat er een (tijdelijke) stop is op het aannemen van lichamen voor de wetenschap, omdat de universitaire ziekenhuizen er op dit moment genoeg hebben.

Overboord zetten

Met overboord zetten wordt een zeemansgraf bedoeld. In bijzondere gevallen, bij overlijden op open zee en wanneer het lichaam niet bewaard en aan wal gebracht kan worden, is een graf in zee toegestaan. Dit mag niet voor de Nederlandse kust, maar iemand mag wel naar Engeland worden vervoerd. Daar zijn vier plekken voor de kust aangewezen voor een begrafenis op zee. Bijzonder weetje: aan iedere zijde van de kist moeten minimaal 12 gaten worden geboord, zodat de kist ook echt op de bodem blijft liggen.

 

Duurzame alternatieven voor begraven of cremeren

Waarom wil D66 dan nog meer mogelijkheden toestaan?

Om groene vormen de ruimte te geven!

 

Resomeren

Resomeren is zo’n groenere vorm. Bij resomeren wordt het lichaam opgelost in een bad met water en natronloog. Het water zou daarna nog schoon genoeg zijn om geloosd te mogen worden in het riool. Wat overblijft is witte poeder. In 2011 en 2014 is door mijn oud-collega van TNO, Elizabeth Keijzer, de milieubelasting van deze optie vergeleken met die van begraven en cremeren en bleek het de meest milieuvriendelijke.

Composteren

De andere optie die door D66 wordt genoemd is composteren. Het lichaam wordt in een vat van beton gelegd en bedekt met natuurlijk materiaal zoals houtsnippers. Na een bepaalde tijd (2 maanden?) is het lichaam compost geworden en kunnen nabestaanden deze compost mee naar huis nemen. Dit kan bijvoorbeeld in de eigen tuin gebruikt worden om een boom te laten groeien. Zo wordt het lichaam letterlijk aan de natuur teruggegeven. Dit heeft iets weg van natuurbegraven. Maar het is toch anders. Bij natuurbegraven wordt iemand in de natuur begraven en deze plek blijft altijd, of in ieder geval voor lange tijd, alleen voor dit lichaam. Het betonnen vat wat bij composteren wordt gebruikt, wordt hergebruikt. Dat scheelt veel in de milieubelasting.

In Amerika is een club mensen bezig dit verder te onderzoeken en gelegaliseerd te krijgen. Als je hier meer over wil lezen: Recompose.

 

Interessante ontwikkelingen dus.

Of schrikt het je af? Ik vind het leuk om je mening te horen!